Aleanca e grave deputete


Njohja dhe respektimi i të drejtave politike për shtetasit në tërësi, duke mos përjashtuar gratë, qëndron në themel të demokracisë. Këto të drejta mbrohen nga ligjet themeltare të një shteti, që janë kushtetutat e çdo vendi. Duke realizuar qëllimin e barazisë së gruas dhe burrit në vendimmarrje, sigurohet ajo balancë, e cila reflekton përbërjen e shoqërisë dhe forcimin e demokracisë, si dhe nxit një funksionim më të mirë të shoqërisë. Në këtë kuptim barazia në pjesëmarrje në jetën politike, luan një rol kryesor në procesin e përparimit të rolit të gruas në shoqëri. Pa pjesëmarrjen aktive dhe përfshirjen perspektive të saj në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, qëllimet e barazisë, të zhvillimit dhe paqes nuk mund të arrihen. Aktualisht, Kuvendi numëron 50 gra deputete.

Gratë në Kuvend

Gratë deputete të legjislaturës aktuale

Kalendar i aktiviteteve të AGD-së qershor - dhjetor 2020

Raport vjetor i AGD-së për vitin 2019

Raport vjetor i AGD-së viti 2018

PROGRAM VEPRIMI - PËR NJË KUVEND ME NDJESHMËRI GJINORE

LEGJISLATURA E IX DHE LIGJET ME BAZË GJINORE

RAPORT PËR VEPRIMTARINË E GRUPIT TË DEPUTETEVE “ALEANCA E GRAVE DEPUTETE” PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2020

RAPORT PËR VEPRIMTARINË E GRUPIT TË DEPUTETEVE “ALEANCA E GRAVE DEPUTETE” PËR PERIUDHËN JANAR – KORRIK 2021

AktiviteteKlubi Parlamentar për të Rinj dhe Aleanca e Grave Deputete, organizuan tryezë diskutimi për gjetjet e raportit "Po vota ime duhet? ", të mbështetur nga Ambasada Britanike në Shqipëri

Aleanca e Grave Deputete zhvilloi më 20 dhe 21 tetor një takim koordinues për Projekt Planin e Veprimtarisë së AGD- së, për periudhën 2022 – 2023

U konstituua Aleanca e Grave Deputete (AGD)

Aleanca e Grave Deputete dhe Nënkomisoni Parlamentar për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas zhvilluan një takim përmbyllës për Legjislaturën e IX

Aleanca e Grave Deputete zhvillon takim online me të zgjedhurën në Kongresin Amerikan znj. Vicky Hartzler

Aleanca e Grave Deputete dhe Nënkomisioni Parlamentar për Barazinë Gjinore zhvilluan ceremoninë e mbylljes së “Akademisë së Parë të Lidership-it, Legjislatura 2017 – 2021” datë 26.01.2021

Aleanca e Grave Deputete trajnim dy ditor në fushën e komunikimit politik dhe marrëdhënieve publike në fushatat elektorale datë 13-14 janar 2021

Aleanca e Grave Deputete dhe YWCA Albania, organizuan një fushatë ndërgjegjësuese për kancerin e gjirit, datë 22.10.2020

Sesion informimi Barazia gjinore dhe Objektivat e Zhvillimit te Qendrueshem datë 12.10.2020

Seancë dëgjimore e përbashkët datë 11.02.2020

Kuvendi, trajnim dy ditorë, “Gratë në politikë” datë 03.03.2020

“Aleanca e Grave Deputete” zhvilloi seancë dëgjimore, lidhur me situatën e dhunës në familje përgjatë periudhës së pandemisë datë 02.06.2020

Aleanca e Grave Deputete organizoi një sesion trajnimi “Përfaqësimi dhe lidership-i në kohë krize. Komunikimi me zgjedhësit: Mësime nga pandemia Covid-19” datë 29.06.2020

PROGRAM VEPRIMI - PËR NJË KUVEND ME NDJESHMËRI GJINORE

“Drejt parlamenteve me ndjeshmëri gjinore”: Seminar i përbashkët me deputetët e parlamenteve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, date 18.10.2019 – 19.10.2019

Mblidhet “Aleanca e Grave Deputete”, datë 15.05.2019

Workshop me temë: “Legjislacioni me ndjeshmëri gjinore për Kuvendin e Shqipërisë”, datë 20.03.2019

Mbahet sesioni i XI i parlamentit të grave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, datë 8.03.2019

Mblidhet Aleanca e Grave Deputete, zgjidhet kryesia e saj, datë 27.03.2018

Kuvendi i Shqipërisë dhe Fondacioni për Trafikun e Qenieve Njerëzore, konferencë ndërkombëtare për shkallën e trafikimit të qenieve njerëzore ne rajonin e Ballkanit dhe roli i parlamentareve në këtë drejtim, datë 26.09.2018

Në Ditën Ndërkombëtare të Vajzave, Kuvendi hap dyert për vajzat nga e gjithë Shqipëria, pjesmarrëse të Samitit të 1-rë të Vajzave, datë 11.10.2018

Deputetet e nënkomisionit për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas si dhe Aleanca e Grave Deputete, zhvilluan nje takim dyditor në Budva me mbështetjen e prezencës së OSBE-së, mbi eksperiencën e parlamentit të Malit të Zi, për barazinë gjinore, aspektin gjinor në parlament dhe në legjislacion, si dhe forcimin e rrjeteve të grave deputete, datë 11.05.2018

Mbahet në Kryesinë e Kuvendit konferenca dhe seminari i përvitshëm i Federatës së Grave për Paqen në Botë, datë 16.11.2018

Konstituohet “Aleanca e Grave Deputete” për legjislaturën e IX në Kuvendin e Shqipërisë, datë 1.12.2017

Anëtarë të nënkomisionit parlamentar për Barazinë Gjinore dhe Parandalimit të Dhunës ndaj Gruas dhe deputetë të Kuvendit të Shqipërisë pritën një delegacion nga parlamenti dhe qeveria ukrainase, datë 16.05.2018

Në Lituani mbahet samiti botëror i grave politikane, datë 7.06.2018

Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi, dhe z. Giuseppe Belsito, përfaqësuesi i UN Women, nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit, datë 5.12.2018

Akademia e Lidership-it 08.02.2019

Aleanca e Grave Deputete merr pjese ne mbledhjen e Komisionit per Reformen Zgjedhore date 7.11.2019

Aleanca e Grave Deputete merr pjesë në pjesë në mbledhjen e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, 7.11.2019

Forumi Rajonal i Barazise Gjinore date 15.11.2019

Konferenca rajonale “Fuqizimi i grave për një Ballkan paqësor dhe të Ardhme Evropiane” nga Regional Women’s Lobby 26.10.2019

Konference rajonale Shkup date 26-27 qershor 2019

Samiti i Nairobit datë 12-14 nentor 2019

Takim konsultativ Ndryshimet demografike dhe pabarazitë gjinore në Shqipëri - nga Kajro 1994 dhe më tej date 5.11.2019

Takim koordinues Aleanca e Grave Deputete dhe Aleanca e Grave Keshilltare date 14-15 dhjetor 2018

Tetori rozë

Aleanca e Grave Deputete trajnim dy ditor online me fokus komunikimin publik dhe fuqizmin e rolit të grave në zgjedhjet parlamentare

“Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut” dhe “Nënkomisioni për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas”, zhvilluan seancën dëgjimore për “Prezantimin dhe diskutimin e shkresës së UN Women për zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare në parandalimin e dhunës me bazë gjinore në zgjedhje”

Aleanca e Grave Deputete trajnim dy ditor në fushën e komunikimit politik dhe marrëdhënieve publike në fushatat elektorale datë 13-14 janar 2021