Kontakte

Urdhër i Brendshëm

Të dhënat e kontaktit të Sekretarit të Përgjithshëm me qëllim administrimin e çdo denoncimi dhe të çdo rasti të përfshirjes, nxitjes, urdhërimit, shantazhimit apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës së kuvendit në veprimtari politike apo në mbështetje të një subjekti zgjedhor apo kandidati në zgjedhje. (sipas pikës 2 të urdhërit)

Urdhëri i Sekretarit të Përgjithshëm

E-mail: genci.gjoncaj@parlament.al

Tel/Fax: +355 42232599