PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8580, DATË 17.2.2000 “PËR PARTITË POLITIKE”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 21/10/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin