PROJEKTLIGJ "PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT"
Datë depozitimi: 27/10/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Tabela e konsultimit publik:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin