Formularët e aplikimeve

Formularë për shërbimin e publikut:

Shënim: Këto formularë të plotesuar do të shkojnë në adresë të koordinatorit për të drejtën e informimit: suela.huta@parlament.al


Formularë për shoqërinë civile:

Shënim: Këto formularë të plotesuar do të shkojnë në adresë të koordinatorit për shoqërine civile: ejona.manjani@parlament.al