Seanca Plenare

E hënë, datë 31 tetor 2022, ora 15:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 31 tetor 2022, ora 15 00.pdf (dokument)