EVIS KUSHI


Emër: EVIS
Atësia: KOLË
Mbiemër: KUSHI
Datëlindje:
Vendlindja:
Email: Evis.Kushi@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: