ERALDA BANO


Emër: ERALDA
Atësia: JANI
Mbiemër: BANO
Datëlindje:
Vendlindja:
Email: Eralda.Bano@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: